Шумораи Олмон аз 1 то 100

# Writing your language Writing Reading
0 нол Null
1 як Eins
2 ду Zwei
3 се Drei
4 чаҳор Vier
5 панҷ Fünf
6 шаш Sechs
7 ҳафт Sieben
8 ҳашт Acht
9 нӯҳ Neun
10 даҳ Zehn
11 ёздаҳ Elf
12 дувоздаҳ Zwölf
13 сенздаҳ Dreizehn
14 чордаҳ Vierzehn
15 понздаҳ Fünfzehn
16 шонздаҳ Sechzehn
17 ҳабдаҳ Siebzehn
18 ҳаждаҳ Achtzehn
19 нуздаҳ Neunzehn
20 бист Zwanzig
21 бисту як Einundzwanzig
22 бисту ду Zweiundzwanzig
23 бисту се Dreiundzwanzig
24 бисту чор Vierundzwanzig
25 бисту панҷ Fϋnfundzwanzig
26 бисту шаш Sechsundzwanzig
27 бисту ҳафт Siebenundzwanzig
28 бисту ҳашт Achtundzwanzig
29 бисту нӯҳ Neunundzwanzig
30 сӣ Dreißig
31 сӣ яке Einunddreißig
32 сӣ ду Zweiunddreißig
33 сӣ се Dreiunddreißig
34 сӣ чор Vierunddreißig
35 сӣ панҷ Fϋnfunddreißig
36 сӣ шаш Sechsunddreißig
37 сӣ ҳафт Siebenunddreißig
38 сию ҳашт Achtunddreißig
39 сӣ нӯҳ Neununddreißig
40 чил Vierzig
41 чиҳил яке Einundvierzig
42 чилу ду Zweiundvierzig
43 чиҳил се Dreiundvierzig
44 чилу чор Vierundvierzig
45 чилу панҷ Fϋnfundvierzig
46 чилу шаш Sechsundvierzig
47 чилу ҳафт Siebenundvierzig
48 чилу ҳашт Achtundvierzig
49 чилу нӯҳ Neunundvierzig
50 панҷоҳ Fϋnfzig
51 панҷоҳ яке Einundfϋnfzig
52 панҷоҳу ду Zweiundfϋnfzig
53 панҷоҳ се Dreiundfϋnfzig
54 панҷоҳ чор Vierundfϋnfzig
55 панҷоҳ панҷ Fϋnfundfϋnfzig
56 панҷоҳ шаш Sechsundfϋnfzig
57 панҷоҳ ҳафт Siebenundfϋnfzig
58 панҷоҳ ҳашт Achtundfϋnfzig
59 панҷоҳ нӯҳ Neunundfünfzig
60 шаст Sechzig
61 шаст як Einundsechzig
62 шаст ду Zweiundsechzig
63 шаст се Dreiundsechzig
64 шаст чор Vierundsechzig
65 шаст панҷ Fϋnfundsechzig
66 шаст шаш Sechsundsechzig
67 шаст ҳафт Siebenundsechzig
68 шаст ҳашт Achtundsechzig
69 шаст нӯҳ Neunundsechzig
70 ҳафтод Siebzig
71 ҳафтод яке Einundsiebzig
72 ҳафтод ду Zweiundsiebzig
73 ҳафтод се Dreiundsiebzig
74 ҳафтод чор Vierundsiebzig
75 ҳафтод панҷ Fϋnfundsiebzig
76 ҳафтод шаш Sechsundsiebzig
77 ҳафтод ҳафт Siebenundsiebzig
78 ҳафтод ҳашт Achtundsiebzig
79 ҳафтод нӯҳ Neunundsiebzig
80 ҳаштод Achtzig
81 ҳаштод яке Einundachtzig
82 ҳаштод ду Zweiundachtzig
83 ҳаштод се Dreiundachtzig
84 ҳаштод чор Vierundachtzig
85 ҳаштод панҷ Fϋnfundachtzig
86 ҳаштод шаш Sechsundachtzig
87 ҳаштод ҳафт Siebenundachtzig
88 ҳаштод ҳашт Achtundachtzig
89 ҳаштод нӯҳ Neunundachtzig
90 навад Neunzig
91 навад яке Einundneunzig
92 наваду ду Zweiundneunzig
93 наваду се Dreiundneunzig
94 наваду чаҳор Vierundneunzig
95 наваду панҷ Fϋnfundneunzig
96 наваду шаш Sechsundneunzig
97 наваду ҳафт Siebenundneunzig
98 наваду ҳашт Achtundneunzig
99 наваду нӯҳ Neunundneunzig
100 яке аз сад Hundert