Шумораи Арманистон аз 1 то 100

# Writing your language Writing Reading
0 нол զրո -
1 як մեկ -
2 ду երկու -
3 се երեք -
4 чаҳор չորս -
5 панҷ հինգ -
6 шаш վեց -
7 ҳафт յոթ -
8 ҳашт ութ -
9 нӯҳ ինը -
10 даҳ տասը -
11 ёздаҳ տասնմեկ -
12 дувоздаҳ տասներկու -
13 сенздаҳ տասներորդ -
14 чордаҳ տասնչորս -
15 понздаҳ տասնհինգ -
16 шонздаҳ տասնվեց -
17 ҳабдаҳ տասնյոթ -
18 ҳаждаҳ տասնութ -
19 нуздаҳ տասնինն -
20 бист քսան -
21 бисту як քսան -
22 бисту ду քսան երկու -
23 бисту се քսաներեք -
24 бисту чор քսանչորս -
25 бисту панҷ քսանհինգ -
26 бисту шаш քսանվեց -
27 бисту ҳафт քսան յոթ -
28 бисту ҳашт քսան ութ -
29 бисту нӯҳ քսանինը -
30 сӣ երեսուն -
31 сӣ яке երեսուն մեկ -
32 сӣ ду երեսուն երկու -
33 сӣ се երեսուն երեք -
34 сӣ чор երեսուն չորս -
35 сӣ панҷ երեսուն հինգ -
36 сӣ шаш երեսուն վեց -
37 сӣ ҳафт երեսուն յոթ -
38 сию ҳашт երեսուն ութ -
39 сӣ нӯҳ երեսուն ինը -
40 чил քառասուն -
41 чиҳил яке քառասունմեկ -
42 чилу ду քառասուներկու -
43 чиҳил се քառասուներեք -
44 чилу чор քառասունչորս -
45 чилу панҷ քառասունհինգ -
46 чилу шаш քառասունվեց -
47 чилу ҳафт քառասունյոթ -
48 чилу ҳашт քառասունութ -
49 чилу нӯҳ քառասուն ինը -
50 панҷоҳ հիսուն -
51 панҷоҳ яке հիսունմեկ -
52 панҷоҳу ду Հիսուն երկու -
53 панҷоҳ се Հիսուն երեք -
54 панҷоҳ чор հիսունչորս -
55 панҷоҳ панҷ հիսունհինգ -
56 панҷоҳ шаш հիսուն վեց -
57 панҷоҳ ҳафт հիսունյոթ -
58 панҷоҳ ҳашт հիսուն ութ -
59 панҷоҳ нӯҳ հիսուն ինը -
60 шаст վաթսուն -
61 шаст як վաթսուն մեկ -
62 шаст ду վաթսուն երկու -
63 шаст се վաթսուն երեք -
64 шаст чор վաթսուն չորս -
65 шаст панҷ վաթսուն հինգ -
66 шаст шаш վաթսուն վեց -
67 шаст ҳафт վաթսուն յոթ -
68 шаст ҳашт վաթսունութ -
69 шаст нӯҳ վաթսունինը -
70 ҳафтод յոթանասուն -
71 ҳафтод яке յոթանասուն մեկ -
72 ҳафтод ду յոթանասուն երկու -
73 ҳафтод се յոթանասուն երեք -
74 ҳафтод чор յոթանասուն չորս -
75 ҳафтод панҷ յոթանասուն հինգ -
76 ҳафтод шаш յոթանասուն վեց -
77 ҳафтод ҳафт յոթանասուն յոթ -
78 ҳафтод ҳашт յոթանասունութ -
79 ҳафтод нӯҳ յոթանասուն ինը -
80 ҳаштод ութսուն -
81 ҳаштод яке ութսուն մեկ -
82 ҳаштод ду ութսուն երկու -
83 ҳаштод се ութսուն երեք -
84 ҳаштод чор ութսունչորս -
85 ҳаштод панҷ ութսունհինգ -
86 ҳаштод шаш ութսուն վեց -
87 ҳаштод ҳафт ութսուն յոթ -
88 ҳаштод ҳашт ութսուն ութ -
89 ҳаштод нӯҳ ութսուն ինը -
90 навад իննսուն -
91 навад яке իննսուն մեկ -
92 наваду ду իննսուն երկու -
93 наваду се իննսուն երեք -
94 наваду чаҳор իննսուն չորս -
95 наваду панҷ իննսունհինգ -
96 наваду шаш իննսունվեց -
97 наваду ҳафт իննսուն յոթ -
98 наваду ҳашт իննսուն ութ -
99 наваду нӯҳ իննսուն ինը -
100 яке аз сад հարյուր -